فضای سفید

فضای سفید در طراحی سایت

فضای سفید در طراحی وب یکی از فاکتورهای مهم طراحی است که با استفاده درست از آن همه عناصر طرح به درستی دیده می شوند و به کار می آیند . به طور خلاصه فضای سفید ( یا فضای منفی ) فاصله بین عناصر مختلف است . این فاصله می تواند ، فاصله بین اجزا اطلاعت بیشتر دربارهفضای سفید در طراحی سایت[…]