فعال کردن keep alive

فعال سازی keepalive سرور لینوکس

keepalive روشی است که به بین درخواست HTTP و پروتکل TCP ارتباطی پایداری برقرار میکند. به طور معمول هر بار که درخواستی از جانب شما در مرورگر داده میشود ارتباطی بین سرور و مروگر ایجاد خواهد شد. با فعال کردن قابلیت keep-alive در سرور به روشهای زیر میتوانید این درخواست ها را به حداقل برسانید اطلاعت بیشتر دربارهفعال سازی keepalive سرور لینوکس[…]