فعال کردن keep alive

فعال سازی keepalive سرور لینوکس

keepalive روشی است که به بین درخواست HTTP و پروتکل TCP ارتباطی پایداری برقرار میکند. به طور معمول هر بار که درخواستی از جانب شما در مرورگر داده میشود ارتباطی بین سرور و مروگر ایجاد خواهد شد. با فعال کردن قابلیت keep-alive در سرور به روشهای زیر میتوانید این درخواست ها را به حداقل برسانید اطلاعت بیشتر دربارهفعال سازی keepalive سرور لینوکس[…]

روانشناسی رنگ در طراحی سایت

روان شناسی رنگ ها در طراحی سایت

روانشناسی رنگها در زندگی ما نقش های اساسی را ایفا می کنند. شما با دیدن یک منظره سبز رنگ در بهار و دیدن یک منظره پاییزی زرد رنگ چه احساس های متفاوتی دارید؟ معمولا با دیدن منظره سبز احساس پر انرژی بودن و سر زنده بودن می کنید و با دیدن منظره پاییزی احساس خستگی اطلاعت بیشتر دربارهروان شناسی رنگ ها در طراحی سایت[…]